Welkom bij Lekkerland

Animerende publicatie

Welkom bij Lekkerland

We helpen je graag goed op weg

HR | 2023 | Son

Welkom bij Lekkerland

Beste Lekkerlander,

Want dat ben je vanaf nu! Hartelijk welkom binnen de Lekkerland-familie.

Bij Lekkerland streven we ernaar om “ Yourmost convenient partner” te zijn. Dit voor zowel onze klanten, maar ook voor onze nieuwe Lekkerlanders. Zodat zij een vliegende start bij ons maken. Lekkerland is een grote een veelzijdige organisatie. Maar we hopen dat jij je snel thuis voelt binnen onze organisatie. Een goede start is dan heel belangrijk. En daar willen we je graag bij helpen. In deze brochure vind je alvast informatie die je op weg helpt om Lekkerland beter te leren kennen. Maar daar blijft het niet bij. Je leidinggevende en collega’s zorgen er ook voor dat je hier snel de weg kent. Samen met hen vergaar je de benodigde kennis en informatie die nodig is om je werk goed te kunnen doen.

Mogelijk krijg je tussentijds nog tal van vragen. Stel deze gerust aan HR, je collega’s of leidinggevende. We helpen je allemaal graag verder.

Veel succes en werkplezier!

Marc Lanneau Algemeen directeur

2

Wat vind je in deze brochure?

Over Lekkerland

Wegwijs binnen Lekkerland

Informatie over veiligheid, welzijn en gezondheid

Nuttige contactinformatie

Over Lekkerland

Over Lekkerland

Sinds 2020 maakt Lekkerland deel uit van de REWE Group.

REWE Group en Lekkerland: sterke partners

Lekkerland is de Convenience Business Unit binnen de REWE Group.

REWE Group is een van de toonaangevende groepen voor food retail en toerisme in Duitsland en Europa.

5

REWE Group: succesvol in Europa

380.000 medewerkers in 2021

15.550 verkooppunten in 2021

€76.5 miljard

in cijfers

Totaleexterne omzet in 2021

6

Europa Lekkerland (2021)

Hoofdkantoor Frechen

Omzet 2021 EUR 13,7 miljard

Distributiecentra 21 Verkooppunten 74.500 Medewerkers 5.100

Voertuigen 580

7

Nederland Lekkerland (2021)

Hoofdkantoor Son

Omzet 2021 EUR 2,9 miljard

Distributiecentra 3 Verkooppunten 10.500 Medewerkers 750

Voertuigen 151

8

Onze visie is om “ Your most convenient partner” voor onze klanten te zijn, de beste partner die ze zich kunnen wensen.

Onze visie en missie

Wij doen er alles aan om onze klanten succesvoller te laten zijn. Wij zijn de specialist in on-the-go consumptie.

We bieden innovatieve retailoplossingen , logistieke diensten op maat en een relevant, breed assortiment . Dat maakt ons de expert en de toegewijde en betrouwbare partner voor onze klanten in verschillende Europese landen.

Onze volledige aandacht gaat naar de behoeftes en wensen van onze klanten en de consument .

Wij – dat is het team van Lekkerland

9

‘Dochters’ van Lekkerland in Nederland: CRS en CC

Convenience Concept (CC) is binnen Nederland één van de grootste franchisegevers met 260 locaties en een landelijke dekking. Met een sterk geloof in het ondernemerschap, de passie en expertise van de ondernemer is CC de verbindende schakel tussen ondernemer, consument en fabrikant. CC biedt ondernemers professionele winkelbegeleiding, marketing, ICT- interieur- en productoplossingen aan.

Convenience Retail Solutions (CRS) is de specialist op het gebied van convenience retailoplossingen en heeft als primair doel het petrol landschap in Nederland aantrekkelijker, relevanter en toekomstbestendig te maken. CRS ondersteunt onze klanten bij de ontwikkeling en optimalisatie van retailconcepten voor bemande en onbemande tanklocaties.

www.convenienceretailsolutions.nl

www.convenienceconcept.nl

10

Onze locaties

Lekkerland bestaat uit een Hoofdkantoor in Son (waar ook CRS en CC gevestigd zijn) en heeft tevens drie distributiecentra. Deze zijn gevestigd in Son, Waddinxveen en Meppel.

Bezoekadres Hoofdkantoor Lekkerland Nederland B.V. Ekkersrijt 7601 5692 HR Son

Distributiecentra Lekkerland DC Son

Lekkerland DC Waddinxveen

Lekkerland DC Meppel

Ekkersrijt 7601 5692 HR Son

Distributieweg 8

Industrieweg 36 7944 HS Meppel

2742 RB Waddinxveen

11

Wegwijs binnen Lekkerland

Onze regels, procedures en gewoonten

Wat je mag verwachten wanneer je start bij Lekkerland

Op je eerste dag ontvang je jouw persoonlijke wachtwoorden, toegangsbadge e.d. die nodig zijn voor het goed uitvoeren van je functie. Indien je voor jouw functie een laptop of mobiele telefoon ontvangt worden deze ook uitgereikt. Verder maak je kennis met je team en de plek waar je komt te werken.

Toegangsbadge Toegang tot onze gebouwen is enkel mogelijk met de persoonlijke toegangsbadge, een elektronisch controlesysteem. De persoonlijke toegangsbadge wordt overhandigd bij indiensttreding door je leidinggevende. Deze toegangsbadge is strikt persoonlijk en mag niet worden gebruikt om andere personen dan jezelf toe te laten binnen onze gebouwen. Indien je de toegangsbadge vergeet dien je dit te melden bij je leidinggevende.

Kleding Afhankelijk van je functie ontvang je bedrijfskleding. Deze draag je tijdens werkuren. Uiteraard verwachten we dat je de kleding goed onderhoudt. Tenslotte ben jij ons visitekaartje. De kleding blijft eigendom van Lekkerland. Kleedruimte/kastje Er zijn op de verschillende locaties lockers en kleedruimtes beschikbaar. Je ontvangt van je leidinggevende meer informatie hierover.

13

AFAS

AFAS is dé digitale HR-tool voor álle medewerkers. In AFAS regel je zelf snel en gemakkelijke o.a. de volgende zaken:

• Aanpassen van persoonlijke gegevens, zoals rekeningnummer, adres, telefoonnummer of naam.

• Roosterwijzing doorvoeren en aanpassen van je parttime percentage.

• Het inzien van je loonstroken en jaaropgave.

• Aanvragen van ouderschapsverlof.

• Aanvragen van een werkgeversverklaring.

(Verzamel)declaraties indienen.

Aanmelden voor keuzemodel.

Verjaardagen inzien.

Ook is het personeelshandboek via AFAS te raadplegen. In dit handboek zijn alle geldende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, procedures, richtlijnen en huishoudelijke regels binnen de organisatie overzichtelijk vastgelegd en per hoofdstuk makkelijk te raadplegen. Meer info op: www.afasonline.nl

14

Werktijden en verlof

In je arbeidsovereenkomst is opgenomen in welke (werkvenster)regeling je werkzaam bent. De werktijden op de DC’s worden twee weken van tevoren in het rooster vastgelegd. Van dit rooster kan in overleg worden afgeweken in geval van ziekte, verlof of drukte. Iedere medewerker heeft per dag onbetaalde pauze. Het tijdstip van de pauze wordt in overleg met je leidinggevende vastgesteld. De pauzes worden doorgebracht in de daarvoor bestemde ruimte. Voor informatie over werktijden en verlofregelingen verwijzen we naar ons personeelshandboek op AFAS. Softbrick Registratie van gewerkte uren, het aanvragen van verlof en thuiswerkdagen verloopt allemaal via Softbrick. Indien je een reiskostenvergoeding ontvangt, krijg je deze reiskosten vergoed op basis van de gegevens in Softbrick.Als je thuis werkt registreer je dat in Softbrick. Op deze dagen krijg je, op basis van je rooster in Softbrick namelijk een thuiswerkvergoeding.

Aanmelden? Ga naar: lekkerland.softbrick.com Kies ‘wachtwoord vergeten’

15

Bedrijfsrestaurant

Zowel op onze locatie in Son als op de DC’s Meppel en Waddinxveen is een bedrijfsrestaurant aanwezig. Dagelijks is hier een gevarieerd vers aanbod van diverse warme en koude lunchgerechten aanwezig.

Betalen kan via je bedrijfspas of met pin.

Afvalscheiding Son

In ons bedrijfsrestaurant in Son doen we aan afvalscheiding. Heb je twijfels welke afvalstromen waarbij horen? Op de tafels in het restaurant staan informatie staanders en boven de afvalbakken hangt een informatiebord. Daarop worden de afvalstromen aan de hand van voorbeelden toegelicht.

16

Salarisbetaling

Het salaris wordt elke 25ste van de kalendermaand betaalbaar gesteld. Valt dit op een zaterdag dan wordt het salaris de 24ste betaalbaar gesteld. Valt dit op een zondag dan wordt het de 26ste betaalbaar gesteld.

In de maand december wordt het salaris twee à drie dagen voor Kerst betaald.

Mutaties die betrekking hebben op de salarisverwerking dienen voor de 15e te zijn afgehandeld in AFAS (opgevoerd én goedgekeurd door leidinggevende), zodat deze nog meegenomen worden in de salarisverwerking. Wijzigingen die later aangeleverd zijn, worden verwerkt in de daaropvolgende kalendermaand. Aanvullend worden de variabelen vergoedingen zoals bijvoorbeeld; kilometervergoeding, overwerk, werkvenstertoeslagen etc. een maand later uitbetaald.

Je loonstrook is via de AFAS omgeving te raadplegen.

17

Communicatie

We communiceren intern met onze medewerkers via Movernet (sharepoint). Tevens vind je op Movernet per afdeling alle noodzakelijke procesinformatie terug. Aanvullend hebben we op de verschillende locaties meerdere informatieschermen hangen waarop we nieuws publiceren.

Ons Movernet vind je via:

lekkerlandgroup.sharepoint.com

18

Ondernemingsraad

De OR is een vertegenwoordiging van alle medewerkers binnen Lekkerland en bestaat uit 13 door de medewerkers gekozen leden. Het belangrijkste doel van de OR is om samen met de bestuurder de organisatie “gezond” te houden en daarbij de belangen van de medewerkers te behartigen. In de OR voeren leden vanuit verschillende onderdelen van het bedrijf overleg met elkaar en met de bestuurder.

19

Personeelsvereniging

Binnen Lekkerland zijn er drie verschillende verenigingen actief. In Son, Meppel en Waddinxveen. Op Movernet vind je alle informatie terug over het lidmaatschap en zijn de inschrijfformulieren te downloaden.

20

Informatie over veiligheid, welzijn en gezondheid

Ondersteunende functies en diensten

Kwaliteitsmanagement

De afdeling Quality Management (QM) is verantwoordelijk voor het borgen en bewaken van de verschillende kwaliteitsmanagementsystemen die binnen Lekkerland operationeel zijn.

Dit betreft o.a.:

BRC norm (Voedselveiligheid),

HSSE systeem (veiligheid) en

• ISO:9001-2015 systeem (kwaliteit)

Voor medewerkers zijn de verschillende procedures en instructies m.b.t. alle kwaliteitssystemen op Movernet bij ProcessesNL te raadplegen.

Voor meer informatie: Qm@lekkerland.nl

22

Veiligheid

Werkgever en werknemer zijn beiden verantwoordelijk voor de gang van zaken rondom veiligheid. We proberen de veiligheid op de werkplek zo goed mogelijk te waarborgen. Dit doen we o.a. met behulp van werkinstructies (te vinden op Movernet), veilige hulpmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen. We houden ons hierbij aan de regels zoals die zijn vastgesteld in de Arbowet. Van onze Lekkerlanders verwachten we dat ze zich bewust zijn van hun eigen veiligheid en die van collega’s. Instructies over veiligheid volg je altijd op, ook als je zelf anders oordeelt. Mocht er toch een veiligheidscalamiteit plaatsvinden, zoals een evacuatie, brand of een ongeval, dan volg je de instructies van de aanwezige Bedrijf Hulpverlening (BHV) op. De BHV is te herkennen aan rood/gele hesjes. Bij een ontruimingsalarm (Slow-whoop) ga je zelf naar de verzamelplek welke aangegeven is op de ontruiming plattegronden en wacht je de instructies van de BHV af.

Voor meer informatie: Qm@lekkerland.nl

23

Voedselveiligheid

Lekkerland is een groothandel in levensmiddelen, waarbij voedselveiligheid belangrijk is om de juiste kwaliteit aan onze klanten en consument te kunnen garanderen. Wij beschermen onze levensmiddelen als onderdeel van een voedselveiligheid systeem, waarbij de juiste temperatuur, houdbaarheidsdatum en de kwaliteit altijd bewaakt worden. Als je situaties aantreft waarbij er een risico op kwaliteitsverlies van onze producten bestaat, meld dit dan direct bij Quality Management. Dit geldt ook voor het signaleren van onbevoegden in onze distributiecentra, de veiligheid van onze producten is de verantwoordelijkheid van iedereen.

Voor meer informatie: Qm@lekkerland.nl

24

Duurzaamheid

Duurzaamheid draait bij Lekkerland om veel meer dan alleen logistiek. Het is een drijfveer die leeft in alles wat we doen. We houden ons voortdurend bezig met nieuwe ontwikkelingen, vertalen deze naar slimme oplossingen en blijven ons duurzaamheidsbeleid uitbreiden. Om elk proces in onze keten efficiënter en innovatiever te maken. Voor onszelf én voor onze partners. Zo bouwen we samen aan een sterke, duurzame relatie en helpen onze initiatieven hen om bewuster, groener en succesvoller te ondernemen. Lekkerland werkt met een kwaliteitsmanagement systeem voor milieubeheer volgens de ISO 14001 norm.

Voor meer informatie: Qm@lekkerland.nl Wil jij een actieve bijdrage leveren aan het Corporate Social Responsibility beleid en de activiteiten van Lekkerland? Neem contact op met qm@lekkerland.nl

25

Gedragsregels

Van iedere medewerker, uitzendkracht, leerling en stagiaire die bij het bedrijf betrokken is, verwachten we:

• respectvol gedrag naar gasten, collega's, leidinggevenden en derden;

• representatieve kleding en verzorging, die past bij de functie die je hebt;

• correct, vriendelijk en klantgericht gedrag.

Binnen ons bedrijf wordt agressie, (seksuele) intimidatie, discriminatie, pesten en ander ongewenst gedrag, op welk niveau dan ook, niet geaccepteerd. Om een veilige werkomgeving te creëren maken we gebruik van het protocol ‘ongewenst gedrag’. Dit protocol staat beschreven in het personeelshandboek (hoofdstuk 12).

26

Vertrouwenspersoon

Als werknemer kun je op het werk geconfronteerd worden met vormen van ongewenst gedrag, zoals pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie en agressie. Mocht dit je overkomen en wil of kun je niet in gesprek met een leidinggevende, dan is het goed te weten dat je met je probleem terecht kunt bij een vertrouwenspersoon.

Ze gaan altijd vertrouwelijk met de informatie om en zijn getraind om hun taak te vervullen.

Marie-Louise Willemen

Bert Quick

Simona Woltering

Suzan van Rijsingen

DC Son

DC Son

DC Waddinxveen

HK / DC Meppel / CRS / CC

06-52050148

06-54612655

06 - 43761046 simona.woltering@lekkerland.nl

06 - 52483837

marielouise.willemen@lekkerland.nl

bert.quik@lekkerland.nl

suzan.vanrijsingen@lekkerland.nl

27

Ziekte

Wij vinden het belangrijk dat Lekkerlanders gezond en gemotiveerd aan het werk zijn. Soms lukt dat niet, bijvoorbeeld vanwege ziekte. Het is voor jou als medewerker belangrijk om de spelregels, die dan in werking treden, goed te kennen en daarnaar te handelen.

Ziekmelden

Het protocol bij ziekteverzuim is te raadplegen via het personeelshandboek in AFAS.

Preventiemedewerker en Arbo

In de organisatie is een preventiemedewerker aanwezig die toeziet op de regelgeving en naleving van veiligheidsvoorschriften en Arbo veiligheid. Zie je een onveilige situatie, verhelp deze zo snel mogelijk. Mocht je daar niet de mogelijkheid of de bevoegdheid voor hebben, meld de situatie dan bij je leidinggevende en de preventiemedewerker, zodat een incident voorkomen kan worden. Incidenten die leiden tot letsel en/of verzuim moeten altijd middels een incidentenformulier door de leidinggevende gemeld worden aan Quality Management.

28

Nuttige contactinformatie

HRM: (040) 264 44 20

Voor vragen over AFAS en Softbrick: hrm@lekkerland.nl

CAO: groothandelinlevensmiddelen.nl

ICT Servicedesk: De ICT Servicedesk ondersteunt alle gebruikers van de diverse automatiseringssystemen bij vragen en problemen: servicedesk@lekkerland.nl (040) 264 4498

Ondernemingsraad: or@lekkerland.nl

29

Made with FlippingBook flipbook maker