Leveranciers handboek 2023

Animerende publicatie

Leveranciers handboek 2023 | V.3 Jaarlijkse uitgave Lekkerland Nederland B.V.

Leveranciershandboek 01 | 2023

Jaarlijkse uitgave Lekkerland Nederland B.V.

02 | 03

9. Service Level Agreement

20 9.1 Doelstelling van de SLA 20 9.2 Duur van deze SLA 20 9.3 Leverperformance (kpi’s) 20 9.4 Kwaliteitseisen en 21 compensatie 9.5 Anticiperen bij 22 kwaliteitsproblemen 22 10.1 Versturen middels EDI 22 10.2 Niet EDI-facturen 22 10.3 Aandachtspunten 22 10.4 Facturatie van Emballage 23 10.5 Facturatie niet 23 handelsgoederen 10.6 Doorleveringen 23

Contactgegevens

04

1. Inleiding

07

2. Over Lekkerland

07

3. Distributiecentra

07

4. Duurzaamheid

08

5. Kwaliteit

08 09 09 09

10. Facturatie

5.1 Certificeringen

5.2 Recall 5.3 ARBO

5.4 Traceerbaarheid 10 5.5 Alternatieve Leveranciers 10 5.6 Data / Geheimhouding 10 6. Leveranciersbeheer/Masterdata 10 6.1 Leveranciersbeheer 10 6.2 Assortimentsbeheer 10 6.3 Productspecificaties 12 6.4 Prijsmutaties 12 7. Bestellen 12 7.1 Bestelwijze Lekkerland 12 Nederland 7.2 Leverdagen en 13 levertijden per DC 8. Leveringscriteria 15 8.1 Leveranties 15 8.2 Afhandeling inkomende 15 goederen 8.3 ARBO Lekkerland Supply 15 Chain 8.4 Algemene zaken 16 aanlevering 8.5 Lossen van goederen en 16 SSCC labeling 8.6 Manco’s melden 18 8.7 Emballage 18 8.8 Ladingdragers 18

11. Ondertekening

24

Bijlagen

25

1: Rollende Ladingsdragers 2: Dolly en Fost prodcedure 3: Toegestane Poolfusten 4: Overzicht recall kosten 5: Handleiding Afwijkingenportal

Dit document is voorbehouden aan wijzigingen en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Leveranciershandboek 01 | 2023 Jaarlijkse uitgave Lekkerland Nederland B.V.

04 | 05

Category Manager Non Food en Solutions Natasja Onderwater M 06 5329 0216 natasja.onderwater@lekkerland.nl Category Support Foodservice T 088 747 41 10 categorysupport-FS@lekkerland.nl

Koel (vers) & Diepvries cvb.vers.diepvries@lekkerland.nl

Manager Crediteuren Gerrie Derksen M 06 1191 8825 gerrie.derksen@Lekkerland.nl Manager Master Data Merijn Kattenbelt M 06 5200 5942 merijn.kattenbelt@lekkerland.nl

Contactgegevens Lekkerland Nederland B.V. www.lekkerland.nl Postbus 128 - 5690 AC Son Ekkersrijt 7601 - 5692 HR Son T 040 264 44 00

Supply Chain Manager Bas van der Heijden M 06 3100 1302 Bas.vanderheijden@lekkerland.nl Supply Chain Coördinator Gisbert Smink T 040 264 4867 gisbert.smink@lekkerland.nl Teamlead Supply Chain Management Ruud Ickenroth T 040 294 3041 ruud.ickenroth@lekkerland.nl Joost van Vinken T 040 294 3019 joost.vanvinken@lekkerland.nl

Inkoop & Category Management Assortimentsbeheer en prijsafspraken

Distributiecentra

Category Management Tabak

Lekkerland DC Son Ekkersrijt 7601 5692 HR Son T 088 747 41 00

Category Group Manager Erik Wijnia M 06 2958 0906 erik.wijnia@lekkerland.nl

Category Management Confectionery & Beverages

Category Group Manager Eelco de Vries M 06 1156 8132 eelco.devries@lekkerland.nl Category Manager Beverages Sjoerd Kirkels M 06 5494 5171 sjoerd.kirkels@lekkerland.nl Category Manager Confectionery Bas van Moll M 06 2956 1187 bas.vanmoll@lekkerland.nl

Postbus 17 5690 AA Son

Category Manager Tabak Patrick van den Bergh M 06 1566 9047 patrick.vandenbergh@lekkerland.nl

Lekkerland DC Waddinxveen Distributieweg 8 2742 RB Waddinxveen T 088 747 41 00

Category Support Tabak categorysupport-Tabak@lekkerland.nl

Klantenservice

Postbus 68 2740 AB Waddinxveen

T 088 747 41 00 klantenservice@lekkerland.nl

Lekkerland DC Meppel Industrieweg 36 7944 HS Meppel T 088 747 41 00

Sales Manager Electronic Value Anne Kasperaitis M 06 5257 1486 anne.kasperaitis@lekkerland.nl Category Manager EVA Ellen Brouns M 06 5424 4025 ellen.brouns@lekkerland.nl Category Coördinator EVA Kristel Sandberg M 06 2159 6131 Kristel.sandberg@lekkerland.nl

Category Support Confectionery & Beverages Niels Tetteroo M 06 8102 4894 niels.tetteroo@lekkerland.nl

Quality Management

Postbus 200 7940 AE Meppel

Quality Manager Peter Wijlaars M 06 5424 4002 peter.wijlaars@lekkerland.nl qm@lekkerland.nl

Category Management Fresh & Frozen, Non Food, Grootverbruik

Consultant Quality Mike Schoonderwoerd M 06 5067 7174 mike.schoonderwoerd@lekkerland.nl qm@lekkerland.nl

Category Group Manager Chris de Groot M 06 5117 9530 chris.degroot@lekkerland.nl

Crediteurenadministratie

Category Manager Foodservice Patrick van Leijenhorst M 06 5479 3176 patrick.vanleijenhorst@lekkerland.nl Category & Channel Development Manager Tijn Cardinaal M 06 1586 1200 tijn.cardinaal@lekkerland.nl

Supply Chain Management

Facturen dienen verstuurd te worden naar Matching@lekkerland.nl

Ambiënt cvb.zkdo@lekkerland.nl

En geadresseerd te worden aan: Lekkerland Nederland B.V. T.a.v. Crediteurenadministratie Ekkersrijt 7601 5692 HR Son

Tabak cvb.tabak.waardepapieren.nonfood@lekkerland.nl

Waardepapieren cvb.tabak.waardepapieren.nonfood@lekkerland.nl

Leveranciershandboek 01 | 2023 Jaarlijkse uitgave Lekkerland Nederland B.V.

06 | 07

1. Inleiding Om onze klanten succesvoller te kunnen laten zijn, legt Lekkerland de verbinding met leveranciers en service partners. Zo combineren we elkaars sterke punten in deze tijden vol kansen. Wij leveren oplossingen – niet alleen producten. We denken vooruit en kijken verder dan het product alleen. We kennen onze klanten en de uitdagingen in hun winkels precies. Daarom bieden we niet alleen gewilde en succesvolle producten, maar ook onze knowhow en onze jarenlange ervaring in on-the-go consumptie. Hoe doen we dat? Met onze aangepaste concepten en diensten. Op deze manier creëren we echte toegevoegde waarde voor al onze partners – van leveranciers en servicepartners tot onze klanten. We willen ‘your most convenient partner’ zijn voor onze klanten met de beste service en uitstekende kwaliteit. Daarom vragen we van u als leverancier dezelfde hoge normen die we onszelf stellen: een full-servicespecialist met de hoogste kwaliteit, volgens internationale standaarden maar ook regionale flexibiliteit. Dit leveranciershandboek bevat algemene informatie richtlijnen, regels afspraken die van toepassing zijn op Lekkerland Nederland. Het is een aanvulling op de algemene voorwaarden van Lekkerland en van toepassing op alle overeenkomsten die Lekkerland met een leverancier aan gaat. Het staat ons vrij om hier wijzigingen in aan te brengen. Indien nodig wordt een vernieuwde versie uitgebracht. Op https://www. lekkerland.nl/keten-partner/leveranciers vindt u altijd de nieuwste versie van dit document. 2. Over Lekkerland Lekkerland is de specialist voor on-the-go consumptie in vijf Europese landen. In 2021 leverden onze 5.100 medewerkers aan ruim 74.500 verkooppunten door heel Europa. De omzet van de groep bedroeg 13,7 miljard euro. Sinds 2020 maakt Lekkerland deel uit van de REWE Group, een van de toonaangevende groepen voor food retail en toerisme in Duitsland en Europa. In 2021 behaalde de onderneming een totale omzet van meer dan 76,5 miljard euro. De in 1927 opgerichte REWE Group is met meer dan 380.000 medewerkers vertegenwoordigd in 22 Europese landen.

3. Distributiecentra

Distributiecentrum Son DC Son is in omvang het grootste DC van Lekkerland met een werkoppervlakte van 30.250 m² en is voorzien van een koelcel van 1.900 m² en een diepvriescel van 1.800 m². Circa 200 medewerkers zorgen voor de dagelijkse verwerking van de goederenstroom. Naast full-service operatie (tabak, zoetwaren, dranken (non)food, vers en diepvries) voor de regio Zuid-Nederland, worden vanuit Lekkerland Son ook een aantal nationale logistieke diensten georganiseerd: • Slow move artikelen alleen ambient • Convenience artikelen (artikelen op consumenten eenheid) = single item picking • Veemartikelen • Seizoensartikelen (Sint, Kerst, Pasen) • Picking van klant specifieke (private label) artikelen • Car-care artikelen Voor alle nationale activiteiten, uitgezonderd veem, geldt dat de bestelde goederen klant specifiek worden verzameld en in een crossdock operatie aan regionale DC’s worden geleverd. Bij veemartikelen putten de regionale DC’s hun voorraad uit de veemvoorraad van DC Son. Distributiecentrum Waddinxveen Het moderne DC van zo’n 20.000 m², gelegen op een terrein van 28.000 m², is voorzien van een vriescel van 3500 m² en een koelcel van ongeveer 3000 m². Circa 250 medewerkers zorgen voor de dagelijkse verwerking van de goederenstroom. Wekelijks worden ongeveer 600.000 colli verzameld. Met 58 eigen auto’s, waarvan 14 speciaal uitgerust voor het vervoer van diepvries en koel-verse producten, worden dagelijks de afnemers bevoorraad. Distributiecentrum Meppel Het DC van ruim 10.000 m², is voorzien van een vriescel van 560 m² en een koelcel van 280 m². Bijna 150 medewerkers zorgen voor de wekelijkse verwerking van ruim 290.000 colli zoetwaren, tabak, vers en diepvries. Met 37 eigen auto’s waarvan 11 speciaal uitgerust voor het vervoer van diepvries en koelverse producten, worden dagelijks de afnemers bevoorraad. Deze afnemers behoren tot diverse branches, waaronder tankstations, snoepzaken, tabakswinkels, supermarkten etc.

Lekkerland wenst één bron te gebruiken voor het aanleveren van artikelgegevens, te weten GS1 Data Source. GS1 Data Source zorgt voor uitwisseling van generieke artikelgegevens, waarover de leverancier en de afnemer afspraken hebben gemaakt. Het gaat om artikelgegevens van producten en verpakkingen die in de keten richting o.a. petrol, supermarkt of Tabak & Gemak zaak worden gescand en aan de consument worden verkocht. Uitzondering hierop zijn de commerciële afspraken en artikelen uit productcategorie 4, 5 en 6. GS1 Data Source

Leveranciershandboek 01 | 2023

Jaarlijkse uitgave Lekkerland Nederland B.V.

02 | 03 8 9

4. Duurzaamheid Duurzaamheid draait bij Lekkerland om veel meer dan alleen logistiek. Het is een drijfveer die leeft in alles wat we doen. We houden ons voortdurend bezig met nieuwe ontwikkelingen, vertalen deze naar slimme oplossingen en blijven ons duurzaamheidsbeleid uitbreiden. Om elk proces in onze keten efficiënter en innovatiever te maken. Voor onszelf én voor onze partners. Zo bouwen we samen aan een sterke, duurzame relatie en helpen onze initiatieven hen om bewuster, groener en succesvoller te ondernemen. Hoge kwaliteit producten op de juiste locatie en op het juiste moment leveren, is onze standaard. Maar onze productverantwoordelijkheid stopt niet bij het leveren van een bestelling. We staan voor transparantie en denken actief mee met onze leveranciers en klanten. Bijvoorbeeld over hoe we voedselverspilling kunnen voorkomen en verpakkingsmaterialen kunnen retourneren, hergebruiken en recyclen. We bieden zelfs circulaire oplossingen voor diverse afvalstromen, zodat deze een nieuwe bestemming krijgen. Lekkerland wil leveranciers betrekken om een concrete bijdrage te leveren aan de realisatie van de duurzame ambities die wij vertaald hebben in de onderstaande speerpunten.

5.1 Certificeringen Lekkerland is volgens strenge wereldwijd erkende normen gecertificeerd en wordt regelmatig op de naleving ervan gecontroleerd. ISO 9001 Onze processen voldoen aan de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen, we verbeteren onze processen continu. ISO 14001 Lekkerland werkt met een kwaliteitsmanagementsys teem voor milieubeheer volgens de ISO 14001 norm. Momenteel beschikken wij over certificering volgens de actuele ISO 14001:2015 norm. Zo kunnen we onze prestaties op het gebied van milieu beheersen en verbeteren. BRC Storage & distribution Onze opslag en distributie van levensmiddelen voldoet aan de eisen van voedselveiligheid die zijn gesteld door het British Retail Consortium. Dit betekent dat Lekkerland alleen zaken mag doen met leveranciers die ook kunnen garanderen dat hun aangeleverde producten voedselveilig zijn en dat deze producten voldoen aan de Warenwet. Het is dus de verantwoordelijkheid van de leverancier dat de levensmiddelen die aan Lekkerland geleverd moeten worden, voldoen aan alle wettelijke aspecten. Skal Skal Bio controle is de onafhankelijke toezichthouder die de aantoonbaarheid en betrouwbaarheid van biologische producten controleert. Indien u biologische artikelen gaat leveren aan Lekkerland, dan dient u voorafgaand aan de eerste levering een kopie van uw SKAL-certificaat mee te sturen. Bij voorkeur digitaal aan product-secretariaat@lekkerland.nl. 5. Kwaliteit Wij doen er alles aan om onze klanten succesvoller te laten zijn. Daar horen producten en levering van de hoogste en constante kwaliteit bij: overal en altijd. Op deze kwaliteit vertrouwen winkelexploitanten in heel Europa. Daarom speelt kwaliteitsmanagement bij Lekkerland een heel belangrijke rol. Kwaliteit op elk gebied en in alle processen. Continue verbetering is onze drijfveer.

dan wel van haar distributiecentra retour dienen te worden genomen, worden de daaruit voortvloeiende kosten in rekening gebracht bij de desbetreffende leverancier. Naast de productwaarde wordt er ook een logistieke fee in rekening gebracht voor het uitvoeren van de recall. Lekkerland hanteert hiervoor standaard tarieven die bestaan uit een vaste en variabele component. In bijlage 4 staat een globaal overzicht van de berekeningswijze in geval van een recall. In geval van een recall zal onze afdeling Quality Management na afloop u een specificatie van de gemaakte kosten toesturen. Vanzelfsprekend werkt Lekkerland overeenkomstig de Arbo-wetgeving. Als leverancier gaan wij er vanuit dat u overeenkomstig de Arbo-wetgeving werkt en uw verantwoordelijkheid hierin neemt. Met betrekking tot tilgewichten geeft de wetgeving het maximaal toelaatbare gewicht aan van 23 kilogram per collo (mits hanteerbaar, maximaal gewicht voor 1 persoon). Verzenddisplays kunnen niet altijd aan deze grens voldoen. Wij verwachten dat u aan de volgende richtlijnen voldoet (indien dit niet mogelijk is, dient u contact met ons op te nemen): 5.3 ARBO

GDP Wij houden ons aan de kwaliteitsrichtlijnen voor de correcte distributie van medicijnen en aanverwante producten. Lean&Green Wij zijn aangesloten bij Lean & Green Logistics. Dat betekent dat wij het CO 2 - reductieprogramma volgen en ons actief inspannen om logistieke processen te verduurzamen. Lekkerland Nederland B.V. conformeert zich aan de standpunten en richtlijnen zoals die worden ingenomen door het CBL. In geval van een recall dienen te allen tijde de Quality Manager en de verantwoordelijke Category Manager bij Lekkerland Nederland B.V. te worden geïnformeerd, zowel per e-mail als telefonisch. Voor wat betreft Quality Manager is het emailadres QM@ lekkerland.nl en het telefoonnummer 06-54244002. Bellen van beide contactpersonen is noodzakelijk omdat mails niet direct gelezen worden, waardoor de recall procedure niet onmiddellijk in gang gezet kan worden. De mogelijke consequenties hiervan zijn o.a. dat: • Klanten en de interne organisatie te laat worden geïnformeerd; • De goederen niet tijdig geblokkeerd worden en alsnog uitgeleverd worden; • De NVWA een boete oplegt doordat er niet tijdig een melding bij de NVWA gemaakt is. Het is van (levens)belang dat een recall direct en adequaat verwerkt wordt en wij vragen u dan ook met klem de juiste stappen te ondernemen en andere betrokkenen in uw organisatie hierover te informeren. Bij het niet nakomen van bovenstaande afspraken, zullen we een eventuele opgelegde boete door de NVWA, doorbelasten aan u als leverancier. 5.2 Recall

Totaalgewicht display in kilo’s

Voorwaarden

> 23

Het moet vervoerbaar zijn op rolcontainer, voorzien van handgrepen, en door 1 persoon kunnen worden opgepakt, mits hanteerbaar. Het moet vervoerbaar zijn op een rolcontainer. Tevens dient de rolcontainer op alle 4 de zijden, voorzien te zijn van een duidelijk leesbare aanduiding: “Let op - zwaar” Enkel na toestemming Lekkerland Category Manager. Aparte display. Aanvulling met artikelen dient separaat worden meegegeven.

23 < x < 60

Onderweg naar zero-emissie: - De producten zijn zoveel mogelijk klimaatneutraal door efficiënt gebruik van energie en inzet van hernieuwbaar energie. - Voor vervoer van goederen wordt gebruik gemaakt van duurzame mobiliteit die efficiënt worden ingezet. Bewust omgaan met elk product: - Streef naar zo veel mogelijk circulariteit van materiaalgebruik in de keten. - Reduceer materiaalgebruik zoals verpakkingen. - Voorkeur voor gerecycled materiaal (recyclaten) en goed te recyclen materiaal (geen samengestelde materialen en geen single use materialen). - Zorg bij afvoer van materialen voor hergebruik of recycling.

> 60

Als u meer inzicht wenst in de recall procedure van Lekkerland is dit bij de Quality Manager op te vragen.

Indien in opdracht van de producent/ leverancier of een andere daartoe gerechtigde opdrachtgever producten bij afnemers van Lekkerland Nederland B.V.

Leveranciershandboek 01 | 2023

Jaarlijkse uitgave Lekkerland Nederland B.V.

02 | 03

5.4 Traceerbaarheid

Wij verzoeken u vriendelijk om uw briefpapier met briefhoofd van uw firma en/of recente bankafschrift (niet ouder dan 3 maanden) voorzien van alle gegevens inclusief fysiek adres, IBAN–nummer, BIC-code en btw-nummer tegelijk met leveranciersformulier per post toe te sturen of digitaal als pdf-file naar uw Lekkerland contactpersoon te mailen. Lekkerland koopt geen producten rechtstreeks in bij een leverancier/producent die gevestigd is buiten de EU of EER en waarbij de producten door haar tussen komst voor het eerst op de Nederlandse, Europese of EER markt komen. Indien leverancier niet een in de EU of EER gevestigde producent in de zin van artikel 6:187 lid 2 BW of een producent in de zin van artikel 6:187 lid 3 BW is van de producten die aan Lekkerland geleverd worden, dient Leverancier dit voorafgaand aan de eerste levering aan Lekkerland mede te delen. Lekkerland behoudt zich het recht voor om in een dergelijk geval de overeenkomst op te zeggen zonder schadeplichtig te zijn. Opname nieuw artikel Voorwaarde bij opname: gedurende een periode van acht maanden kan Lekkerland gebruik maken van 100% retourrecht zonder kosten onzerzijds. Definitieve voortzetting vindt plaats na deze periode. Saneringen Indien u besluit een artikel te saneren, verzoeken wij u uiterlijk 8 weken van tevoren dit schriftelijk te melden aan uw contactpersoon op de afdeling inkoop & Category management. Hierbij dient ook de reden en het eventuele alternatief te worden aangegeven. Productcategorieën Binnen Lekkerland onderscheiden we de drie productcategorieën, zie schema hiernaast. We gaan ervanuit dat levering plaatsvindt op alle 3 DC’s. Echter, afhankelijk van de met supply chain (Centraal Voorraad Beheer) te maken afspraken is aanlevering op 1 DC ook mogelijk. Indien er sprake is van aanlevering op 1 DC worden de kosten voor het doorleveren aan de andere DC’s aan u doorberekend. Slowmovers Artikelen met een lage omloopsnelheid worden afgehandeld vanuit het centrale magazijn. Dit maakt een landelijke verkrijgbaarheid van deze producten toch mogelijk. De opname van nieuwe ambient artikelen wordt opgestart vanuit het slowmover magazijn in Son. Voor deze faciliteit berekenen wij u een toeslag per handelseenheid. Halfjaarlijkse metingen bepalen welke artikelen verhuizen van ‘slowmover’ naar standaardartikel (in alle DC´s op voorraad) en omgekeerd. 6.2 Assortimensbeheer

Ambient

Producten welke bij kamertempera tuur opgeslagen en bewaard dienen te worden, zoals zoetwaren, dranken, food/non-food en rookwaren. Producten welke koel (minimaal 0°C en maximaal 7°C) opgeslagen en vervoerd dienen te worden, zoals belegde broodjes, salades en zuivel Indien er sprake is van Koel voor raadhoudend dient er, afhankelijk van de THT, 1x tot 3x per week te worden aangeleverd. Voor crossdock leveringen op klantniveau en pick to zero leveringen dient er minimaal 6x per week te worden aangeleverd. Producten welke bevroren (maximaal -18°C) opgeslagen en vervoerd dienen te worden, zoals (impuls-) ijs en pizza’s.

De traceerbaarheid van de producten op basis van de THT en de lotcode zijn de verantwoordelijkheid van de leverancier.

5.5 Alternatieve Leveranciers

Koel

Indien u besluit een alternatieve leverancier in te schakelen dient u dit altijd in overleg de doen met de afdeling Category management en kwaliteit. U blijft hierbij verantwoordelijk voor de gemaakte afspraken.

5.6 Data / Geheimhouding :

Leverancier dient geheimhouding van alle door Lekkerland ter beschikking gestelde (persoons) gegevens te verzekeren en deze te behandelen in over eenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving.

Diepvries

6. Leveranciersbeheer / Masterdata Als leverancier bent u verantwoordelijk voor de juiste, volledige en tijdige aanlevering van uw leveranciers- en artikelgegevens en eventuele mutaties daarop. De afdeling Category Support behartigt de commerciële activiteiten van de afdeling Inkoop & Category management waaronder de dataverwerking van leveranciers- en artikelgegevens. Daarnaast zijn er serviceteams voor key accounts die in geval van niet-groothandelsartikelen zorgen voor de leveranciers- en artikelgegevens. Zie hiervoor ook 6.2 klant specifieke artikelen. Indien u zich als nieuwe leverancier voor Lekkerland wilt aanmelden of wanneer u een wijziging wilt doorgeven van bijvoorbeeld een bankrekeningnummer dan dienen alvorens e.e.a. in behandeling wordt genomen de volgende zaken compleet aangeleverd te worden: • Leveranciersgegevens moeten aangeleverd worden op het Lekkerland leveranciersformulier. De meest recente versie is te downloaden via www.lekkerland.nl/assortiment/onze-leveranciers. Om onze procedures met betrekking tot voedselveilig heid verder aan te scherpen, hebben wij extra informatie nodig over uw kwaliteitssysteem en de producten die u aan ons levert. Als uw product binnen 6.1 Leveranciersbeheer

Klant specifieke artikelen Deze artikelen zijn voor slechts 1 klant, staan per definitie niet op een algemene prijslijst en kenmerken zich door minimaal een unieke EAN-code op zowel de doos als de consumentenverpakking (indien van toepassing). Indien de condities afwijken van de normaal geldende Lekkerland condities worden deze artikelen afgehandeld middels het creëren van een “klant specifieke crediteur”. De volledige verant woordelijkheid voor restvoorraden, prijsmutaties ed. ligt dan bij de klant. Bij klant specifieke produc ten acteert Lekkerland uitsluitend op aangegeven van de klant en niet op aangeven van de leverancier. U dient dus alle mutaties rechtstreeks met de klant te communiceren. Beeldmateriaal Alle nieuwe en gewijzigde artikelen dienen te worden voorzien van een digitale afbeelding. Deze beelden dienen een resolutie van minimaal 300 dpi te hebben. De productafbeeldingen dienen bewaard te worden als JPEG, met een minimale compressie, dus maximale kwaliteit. Indien u niet kunt voldoen aan een juiste afbeelding dan is het ook mogelijk dat wij voor u de fotografie verzorgen. Wij ontvangen dan graag van u een monsterexemplaar van het

betreffende product. De gemaakte kosten kunnen aan u worden doorberekend.

de risico categorie valt krijgt u per email een uitnodiging voor ons online invulformulier.

Leveranciershandboek 01 | 2023 Jaarlijkse uitgave Lekkerland Nederland B.V.

12 | 13

6.3 Productspecificaties

• In geval van wijzigingen in productinformatiebladen van artikelen welke u aan ons levert/ gaat leveren, dient u Lekkerland altijd direct te voorzien van actuele productinformatiebladen. Bij voorkeur digitaal aanleveren. • Het door u geleverde private label product wordt getest in een extern laboratorium. In geval van afwijkingen t.o.v. de specificaties worden de kosten hiervan aan u doorberekend. • U staat toe dat Lekkerland, of een door Lekkerland aangewezen partij, een audit uitvoert bij uw bedrijf naar het voldoen aan de warenwet voorschriften en BRC eisen. Keuringsrapporten zijn op verzoek van Lekkerland te allen tijde opvraagbaar. • In geval van “foute” productie mag nimmer het product met Lekkerland verpakking of label worden doorverkocht aan andere partijen. • Prijsmutaties voor Lekkerland Nederland B.V worden geëffectueerd op de eerste maandag van een maand. • Prijsmutaties naar Lekkerland Nederland B.V. dienen uiterlijk 8 weken voorafgaand de eerste maandag van de maand te worden gecommuniceerd. • Prijsmutaties naar Maxxam en de leden dienen uiterlijk 8 weken voor de eerste maandag van de maand te worden gecommuniceerd. • Prijsmutaties inzake klant specifieke artikelen worden niet behandeld door Lekkerland maar dienen voorgelegd te worden bij de klant. Uitsluitend in opdracht van de klant voert Lekkerland een mutatie door. • U dient de prijsmutaties zowel digitaal (bewerkbaar in Excel) als op hardcopy aan te leveren met een duidelijke argumentatie van de wijziging. • Prijsmutaties inzake klant specifieke artikelen worden niet behandeld door Lekkerland maar dienen voorgelegd te worden bij de klant. Uitsluitend in opdracht van de klant voert Lekkerland een mutatie door. • Prijswijzigingen die niet aan de criteria voldoen worden niet behandeld. Ook de prijsmutaties welke via Maxxam C.V. te Ede dienen te verlopen, zullen niet door Lekkerland behandeld worden. 7. Bestellen 7.1 Bestelwijze Lekkerland Nederland De uitwisseling van orders, orderbevestigingen, leveringen en facturen tussen de leverancier en Lekkerland verloopt bij voorkeur elektronisch door middel van EDI- berichten. Het berichtenverkeer vindt als volgt plaats: 6.4 Prijsmutaties

De verantwoording voor het aanleveren en up-to-date houden van productbladen met daarop de productspe cificaties, ligt bij u als leverancier. Wij benadrukken dat de specificaties met betrekking tot het groothandels- assortiment moeten worden aangeleverd bij GS1 Data Source en/of PS in Foodservice! Eventuele verdere verzoeken omtrent deze informatie van klanten aan Lekkerland zullen wij aan u doorspelen in het vertrouwen dat dit rechtstreeks en correct met de klant wordt afgehandeld. Gevaarlijke & Chemische stoffen Op het Lekkerland artikelformulier dient u aan te geven of het artikel een gevaarlijke stof betreft. Indien dit het geval is dan dient u het correcte UN-nummer te vermelden. Tevens dient u bij het aanleveren van het ingevulde artikelformulier, het bijbehorende gevarenin formatieblad volgens de wettelijke eisen in het Nederlands, mee te sturen, bij voorkeur digitaal aanleveren. Aangeboden gevaarlijke stoffen waarvoor Non-Food artikelen Gebruiksvoorwerpen, zoals bijvoorbeeld apparaten, moeten voorzien zijn van CE-markering conform Europese wetgeving. Rookwaren Sigaretten en shagtabak die na 20 mei 2019 zijn geproduceerd, moeten zijn voorzien van een Track & Trace code (conform artikel 15, lid 12 van de tabaksproductenrichtlijn 2014/40/EU). Dit is een „unieke identificatiemarkering (UI)”: de alfanumerieke code die de identificatie van een verpakkingseenheid of een geaggregeerde verpakking van tabaksproducten mogelijk maakt. Vanaf 1 januari 2020 accepteert Lekkerland geen sigaretten en shagtabak producten meer zonder deze Track & Trace code. Private Label Afspraken aangaande Account Private Label artikelen gelden zoals overeengekomen met het betreffende account. In geval van Lekkerland private label artikelen zijn onderstaande voorwaarden van toepassing: • Het artikel dient te voldoen aan de door Lekkerland opgegeven specificaties. Voorafgaand aan uw contract met Lekkerland, stuurt u altijd monsters ter beoordeling en controle naar Category Manager. • Eveneens bent u ervoor verantwoordelijk om aan Lekkerland up-to-date productinformatiebladen te sturen van alle private label artikelen, voorafgaand aan de eerste levering. Bij voorkeur digitaal aanleveren. geen veiligheidsinformatieblad aanwezig is bij Lekkerland, worden bij ontvangst geweigerd.

7.2 Leverdagen en levertijden per DC

• Orders: template ORDERS • Ontvangstbevestiging: template APERAK • Verzendberichten: template DESADV • Facturen: Binnen Lekkerland geldt de afspraak dat er besteld wordt middels EDI. Tevens dient de afhandeling via DESADV te gaan (retourbericht, pakbonbericht en factuurbericht). • In het geval van een storing, waardoor de orders niet vanuit Lekkerland bij de leverancier terecht komen middels EDI zal er besteld worden via een alternatieve methode. Er zal altijd telefonisch contact zijn tussen Supply Chain Lekkerland en u als leverancier.

De DC’s zijn geopend voor ontvangst van maandag tot en met vrijdag. Onderstaand overzicht toont de situatie d.d. oktober 2022, echter is dit mogelijk aan veranderingen onderhevig. Aanpassingen hierop zullen te allen tijde gedeeld worden. Ook met feestdagen zal een aangepast schema vooraf met de leverancier worden afgestemd. Voor crossdock en Pick to Zero gelden andere tijden en is ook levering in het weekend noodzakelijk. De tijden worden door Supply Chain Lekkerland in overleg met u vastgesteld en kunnen o.b.v. inzichten van tijd tot tijd gewijzigd worden.

Locatie DC

Ambient

Tabak

Gekoeld (vers)

Diepvries

Son

06:00 - 13:30

06:00 - 12:30

NVT

12:00 - 14:00

Waddinnxveen (regulier magazijn) Waddinxveen (HEMA ambient magazijn)

06:00 - 12:00

06:00 - 12:00

06:00 - 10:00

08:00 - 12:00

06:00 - 12:00 (Vrijdag geen ontvangst) 06:00 - 12:00 (Vrijdag geen ontvangst)

NVT

NVT

NVT

Meppel

06:30 - 12:00

NVT

NVT

Leveranciershandboek 01 | 2023

Jaarlijkse uitgave Lekkerland Nederland B.V.

02 | 03 14 15

8. Leveringscriteria Als het gaat om logistieke inrichting is Lekkerland altijd in de lead. In overleg bepaalt Lekkerland waar wordt geleverd (bijvoorbeeld 1 of meerdere dc’s), hoeveel (bijvoorbeeld per pallet of volle wagen) en wanneer (bijvoorbeeld datum en tijdstip) moet worden geleverd. Dit geldt ook voor klant specifieke leveran ciers. Eventuele wensen hieromtrent dienen vroegtijdig te worden besproken met Supply Chain van Lekkerland teneinde de voor alle partijen meest wenselijke situatie te creëren. • Bij de bestelling die u van Lekkerland ontvangt, krijgt u van ons een ordernummer. Dit nummer dient u te vermelden op zowel het vervoersdocument als op uw factuur. • Afwijkingen op door ons geplaatste orders behoren minimaal 48 uur voor uitlevering gemeld te worden bij de afdeling Centraal Voorraadbeheer. • Bij een lead time korter dan 24 uur geldt dat er altijd terug gemeld moet worden op de dag van order- ontvangst vóór 17.00 uur, als er afwijkingen zijn. • Bij een afwijking op de gevraagde aflever dag/ bloktijd zonder melding vooraf behoudt Lekkerland zich het recht voor de levering te weigeren, of extra kosten in rekening te brengen. In het geval dat de klantorders van Lekkerland lijden onder de gebrekkige aanlevering, zullen de hierin gemaakte kosten ook ten laste van de leverancier gefactureerd worden. • Als leverancier wordt u verantwoordelijk gehouden voor het doorzetten van de juiste instructies naar uw logistieke dienstverlener. • In verband met het creëren van een veilige werkomgeving is het een vereiste dat alle chauffeurs minimaal de Nederlandse of Engelse taal machtig zijn. Wanneer dit niet het geval is, heeft Lekkerland het recht de chauffeur te weigeren. • 1 CMR per pakbon is gewenst. Wanneer een CMR alsnog meerdere pakbonnen betreft, dient ieder pakbonnummer uniek en volledig vermeld te zijn op desbetreffende CMR. Lekkerland gebruikt het tijdvenster management systeem Mercareon voor een betere planning en afhandeling van onze inkomende goederen. Mercareon is een oplossing van de TRANSPOREON Group. Het gebruik van Mercareon is een voorwaarde voor levering aan Lekkerland. Meer informatie over Merca¬reon vindt u op: www.mercareon.com/nl/ 8.1 Leveranties 8.2 Afhandeling inkomende goederen

gebruiker. Vervolgens verschaft MERCAREON de participant: • Toegang tot het platform via uw browser: waar en wanneer u wilt. • Onlineboekingsmogelijkheden van slottijden • Een eenvoudig online communicatietool. Zodra u een order heeft ontvangen van Lekkerland Nederland b.v. kunt u vervolgens een tijdvenster boeken via het systeem. Voor de boeking zijn nodig: het Lekkerland Nederland ordernummer en de „HOEVEELHEID GOEDEREN” uitgedrukt in pallets. Als verschillende bestellingen door één voertuig worden geleverd - zelfs van verschillende leverancierspart ners- biedt Mercareon de mogelijkheid om deze orders te combineren, zodat slechts één tijdvenster nodig is. Zo kan goederenontvangst van Lekkerland Nederland b.v. zich op de juiste manier voorbereiden op de levering, wat zowel het foutenpercentage als de verwerkingstijd zal verminderen. Voor u als voordeel dat er geen wachttijden zijn, want boekingen via het Mercareon tijdvenster managementsysteem krijgen altijd voorrang. Na registratie is Mercareon het aanspreekpunt als het gaat om het gebruik van het systeem. Mercareon is ook de contractpartij met wie u de samenwerking aangaat. Voor elk gereserveerd tijdvenster wordt een bedrag van € 2,50 in rekening gebracht. Mercareon GmbH stuurt de factuur, op maandbasis, rechtstreeks naar het bedrijf dat geboekt heeft. Omboekingen of annuleringen van tijdvensters worden niet in rekening gebracht. Er zijn geen verdere kosten verbonden aan het gebruik van Mercareon en de ondersteuning die MERCAREON haar klanten biedt. Lekkerland biedt diverse diensten en op maat gemaakte warehousing en logistieke oplossingen voor food en non-food artikelen in de convenience- en retail branche. Doordat wij zo’n fijnmazig distributienetwerk in combinatie met onze multi temperatuur distributie (3T’s; productgroepen ambient/houdbaar, vers & diepvries in 1 stop) hebben, bieden wij onderstaande logistieke diensten aan: Inbound Logistics/Backhaul Logistics Lekkerland haalt goederen (ambient/ houdbaar, vers & diepvries) zelf op bij haar leveranciers. Lekkerland beheert de inbound stroom van uw goederen naar ons distributiecentra. Deze ophalingen plannen wij zoveel mogelijk vanuit een bestaande distributieroute. Deze dienstverlening doen wij voor de toeleveranciers van Lekkerland Groothandel, maar ook voor uw toeleve rancier naar uw eigen of externe magazijn. De tarieven die Lekkerland hiervoor hanteert zijn zeer competitief. 8.3 Lekkerland Supply Chain

Hoe werkt het? Allereerst meldt u, of ingeval van uitbesteding uw transportdienstverlener, zich aan als

Leveranciershandboek 01 | 2023

Jaarlijkse uitgave Lekkerland Nederland B.V.

02 | 03 16 17

geleverd te Waddinxveen conform overeengekomen bestel- en afleverschema minimaal 6x per week (Pick to Zero). De chauffeur moet zich altijd melden bij Lekkerland personeel voordat deze kan lossen. Voor gekoelde en diepvries leveringen dient bij aankomst op het Lek kerland DC de chauffeur bij voorkeur een temperatuur bon van de vrachtwagen te overhandigen. Aanlever temperatuur voor Koel dient minimaal 2°C en maxi maal 7°C te zijn en voor Diepvries maximaal -18°C. Zendingen worden gecontroleerd op THT, HACCP, aantal en fysieke staat. Indien gebreken worden geconstateerd bij ontvangst, worden de goederen niet geaccepteerd. In overleg wordt bepaald of er direct dient te worden nageleverd of opnieuw besteld. Breuk die later wordt geconstateerd en te wijten is aan de leverancier wordt alsnog retour gestuurd en moet ook volledig worden vergoed. Een levering met meer dan één THT dient vermeld te worden op de afleverbon. Tevens dienen de produc ten met verschillende THT’s gescheiden te zijn door middel van een pallet. Lekkerland accepteert alleen de levering op basis van voortschrijdende THT en THT welke voldoet aan de toegezegde minimale THT bij aflevering DC. De door u geleverde (geproduceerde) artikelen dienen deugdelijk te worden verpakt in relatie tot gewicht en aard van het product, zodat de producten stapelbaar zijn en onbeschadigd bij de klanten van Lekkerland af geleverd kunnen worden. Dit betekent dat de artikelen voldoende beschermd zijn tegen breuk/ beschadiging bij normale handling zoals tijdens het gehele logistieke proces van inslag, opslag, order pikken en transport op mix-rolcontainers. Bij levering of retourname van goederen en/of embal lage dient zowel een medewerker van goederenont vangst Lekkerland als de chauffeur de aflever bon te ondertekenen voor akkoord van het aantal geleverde artikelen volgens de afleverbon. Ean Barcode Lekkerland streeft naar de perfecte order en het zijn van de most conveniënt partner. Onderdeel van deze visie is foutloze logistiek, het tijdig leveren wat de klant besteld heeft. Om te borgen dat ook de juiste artikelen verzameld worden, is de doelstelling om zoveel mogelijk logistieke transacties via artikel EAN scanbevestiging te laten lopen. Om dit mogelijk te maken zijn een GS1 conform barcode op alle verpak kingsniveau ‘s en corresponderende EAN masterdata vereist De barcode op de handelseenheid moet geprint zijn op alle zijdes, behalve de boven -en onderzijde van de verpakking. De barcode moet gescand kunnen worden, met als minimale afmetingen 37,29mm (L) bij 22.85mm (B). Deze afmetingen mogen maximaal vergroot worden met 100%. Hiernaast gelden de volgende vereisten:

• Lichte zones aanhouden voor beide zijdes van de barcode. • Er moet altijd sprake zijn van contrast tussen de barcode en de achtergrond (verpakking). • Plaatsing in rechterbovenhoek bij iedere zijde van de verpakking. • Barcodes worden op rechte zijdes afgedrukt en niet op oneffenheden (kreukels). Artikelen die onverhoopt geleverd worden met een afwijking t.o.v. de logistieke voorwaarden / EAN mas terdata en barcode worden bij goederen ontvangst via een standaard proces gerapporteerd als afwijking in ons ERP systeem Legmis, met foto’s als bewijs materiaal op het CargoSnap webportal: https://afwijkingen-lekkerland-dev.scrumble.nl Op dit afwijkingenportal komt alle gerapporteerde informatie geautomatiseerd samen. Er is een directe koppeling naar foto’s te vinden als bewijsmateriaal voor meldingen en zowel interne als externe partijen kunnen in hetzelfde dossier werken, zodat synchronisatieproblemen tussen verschillende vormen van administratie verleden tijd zijn. Het portal voorziet ook in mail triggers richting verantwoordelijke Lekkerland HK afdeling en leveranciers bij nieuwe meldingen of belangrijke updates in een dossier. Het doel van het portal is transparantie en gebruiksgemak in het opvolgen van afwijkingen, om uiteindelijk de doorlooptijd van melding tot oplossing te minimaliseren en afwijkingen in de toekomst te elimineren, zodat scanning structureel als borgingsmiddel toegepast kan worden in alle ware house processen. SSCC-labeling Het gebruik van SSCC-labeling is verplicht. Dit geldt voor alle aanleveringen, zowel bij ambient/houdbaar, vers en diepvries, niet alleen bij fusten. Als GS1 labels met SSCC-codes worden gescand en de goederen meteen worden ingeboekt, bespaart dat tijd en geld. Met deze oplossing kunnen bedrijven hun administra tieve stroom volledig in lijn brengen met de goederen stroom. Een handleiding vindt u als bijlage achterin dit leveranciershandboek.

• Leveringen van levensmiddelen mogen niet tezamen met gevaarlijke stoffen of in een verontreinigde wagen plaats vinden. Bij verontreiniging moet u denken aan: lekkage, gevaarlijke stoffen, penetrante geuren van bijvoorbeeld: vis, vlees, chemische middelen, etc 8.5 Lossen van goederen, EAN barcodes en SSCC labeling Lossen van goederen U dient bij aankomst uw order te lossen aan een dock bij een Lekkerland DC, waarbij aanlevering met een vrachtwagen de enige optie is. Wanneer hier een uit zondering op gemaakt moet worden, gaat dit alleen via afstemming met Lekkerland Supply Chain. Alleen de chauffeur is toegestaan het pand van Lekkerland te betreden, overige personen dienen i.v.m. veiligheid in de vrachtwagen te blijven geduren de het losproces. Lekkerland hanteert strikte regelge ving m.b.t. het betreden van het pand voor externe partijen, uw chauffeur of logistieke dienstverlener dient dus te allen tijde ook de instructie en belijning te volgen. Voorraadartikelen dienen aangeleverd te worden op pallets en crossdock leveringen op rolcontainers. Indien de levering van uw goederen dient plaats te vin den op pallets, dan hebben we het over één artikel per pallet. De palletsoort kan afwijkend zijn per DC maar bij voorkeur op poolpallets op euroformaat (CHEP, IPP en LPR-europallets) Bij meerdere artikelen op één pallet, moet er een scheiding zijn middels een tussenpallet. Leveringen welke hier niet aan voldoen dient u zelf over te stape len. De pallethoogte kan afwijkend zijn per DC, echter maximaal 1.80 m. De leverancier moet in staat zijn om zelf te lossen en daarom ook zelf de beschikking te hebben over een pompwagen. Bij crossdock leveringen dient u uw levering op Lek kerland rolcontainers aan te leveren. Orders moeten gescheiden geleverd worden per dc, per route en per klant. Elke krat moet voorzien zijn van routenummer, routevolgnummer, debiteurennummer klant, het leverende Lekkerland DC, de datum van ontvangst van de klant en het aantal kratten. Elk geleverd fust dient te zijn voorzien van een fustkaartje, met daarop de volgende gegevens; • Datum/ DC/ debiteurnummer/ route/ volgnummer/ nummering (1 van…) • Barcode EAN 128 ten behoeve van scanning/SSCC Voor gekoelde leveringen geldt of een centrale aan levering te Waddinxveen conform overeengekomen bestel- en afleverschema (DC-levering) of decentraal geleverd in Meppel, Son en Waddinxveen conform overeengekomen bestel- en afleverschema minimaal 6x per week (crossdock klantniveau) of centraal

Crossdock Logistics Onze warehouses zijn uitermate geschikt voor het afhandelen van crossdock zendingen. Met name voor goederen met klein volume en hoge omloopsnelheid (o.a. door THT) is dit een zeer interessante wijze van logistieke dienstverlening. Centrale aanlevering op één van de 3 warehouses van Lekkerland, waarna wij de doorlevering voor u verzorgen naar de overige DC’s (bijvoorbeeld van Son naar Waddinxveen). De aanwezige koel- en vrieshuizen maken overslag van geconditioneerde producten mogelijk. Ook hiervoor gelden zeer interessante tarieven t.o.v. het zelf leveren aan 3 dc’s. Wanneer u uw order komt afleveren bij een Lekkerland DC, dient u zich te conformeren aan de algemene richtlijnen. Deze worden ook separaat gecommuniceerd naar alle leveranciers (tevens opgehangen bij de entree van Goederenontvangst): • U dient zich te houden aan de algemene gedragsnormen; behandel een ander zoals u zelf behandeld wilt worden. • Op Lekkerland terrein is de maximale snelheid voor vrachtwagens stapvoets. Voetgangers hebben altijd voorrang. • Lekkerland verwacht dat u het terrein netjes houdt en geen afval laat liggen in welke vorm dan ook. • Bij betreding van het Lekkerland terrein zijn veilig heidshesjes en -schoenen verplicht. Altijd leveren op de afgesproken datum en binnen de bloktijd. Uitzonderingen zijn alleen mogelijk bij calamiteiten en ruimte in de capaciteitsplanning op het DC. • Wijzigingen of afwijkingen op geplaatste orders minimaal 48 uur van tevoren aangeven bij de afdeling Centraal Voorraadbeheer Lekkerland. Zorg voor het juiste papierwerk met de correcte referenties. • Altijd aanmelden bij de medewerker goederenontvangst. • Pallets dienen gesorteerd geplaatst te worden (per artikel/leverancier) bij het lossen op instructie van de Lekkerland medewerker. • Er mogen alleen meerdere artikelen op 1 pallet, wanneer er gebruik wordt gemaakt van tussen- pallets.Artikelen mogen niet gemixt op een pallet staan. • Ter voorkomen van het besmetten van de artikelen met splinters, bij voorkeur de houten pallets op de bodem te voorzien van een laag papier/karton. • Retouremballage afstemmen met de medewerker goederenontvangst. 8.4 Algemene zaken aanlevering

Leveranciershandboek 01 | 2023

Jaarlijkse uitgave Lekkerland Nederland B.V.

02 | 03 18 19

8.6 Manco’s melden

Om dit te voorkomen dienen aan de volgende eisen te worden voldaan: • De display opbouw is aan de displaypallet vastgeniet • Er wordt een stevige opbouw gebruikt met voldoende stapelweerstand • Over de opbouw wordt een golfkartons “hoed” geplaatst. • Het geheel is omsnoerd met kunststof strip. De omsnoering kan het beste worden aangebracht onder spanning en thermisch (smelten) of met een metalen zegel geborgd worden. Dit om te voorkomen dat de spanning op de omsnoering terugloopt. Bij zware displays (> 60 kg) is het aan te bevelen om gebruik te maken van kartonnen hoekprofielen. Deze zorgen ervoor dat er meer spanning op de omsnoering gezet kan worden zonder dat deze in de “hoed” of display zelf snijdt. Verder geeft het gebruik van hoekprofielen met een lengte van nagenoeg de gehele display een druk verdeling op de gehele oppervlakte en zorgt hierdoor voor een nog stabielere eenheid displaypallets op een EURO-pallet te staan. De displays moeten met de zgn. “oren” (overhang) naar buiten op de pallet gezet worden om het eenvoudig aftillen van displays van de pallet met een heftruck mogelijk te maken. Verder is het nodig dat voor het transport naar Lekkerland, de pallets omwikkeld worden met wikkelfolie. Indien dit mechanisch gedaan wordt, dient men op de voorspanning te letten. Bij te strak wikke len kan de hoed en displayopbouw ingedrukt worden. Bij zware displays is het daarom aan te bevelen om nog een extra omsnoering om de display en pallet heen te trekken. Buiten op de hoed dient het artikelnummer van de leverancier duidelijk vermeld te worden. In geval van ondeugdelijke verpakking/ aanlevering van displays behoudt Lekkerland zich het recht voor om de hieruit voortvloeiende extra kosten bij de leverancier in rekening te brengen. Displays op pallet Bij aanlevering bij Lekkerland dienen er vier

verantwoordelijkheid van de leverancier en de Poolprovider. Voor meer informatie inzake de procedure per Poolprovider zie bijlage 3. Lekkerland verwacht van haar leveranciers bij voorkeur het gebruik van EDI-berichten met betrekking tot orders, ontvangstbevestiging, verzendberichten en EDI Questionnaire op: www.lekkerland.nl. Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met: EDITeam@lekkerland.nl. Een Lekkerland Leverancier kan slechts gebruik maken van de door Lekkerland toegestane typen ladingdra gers. Het gebruik van - en wijziging van gehanteerde typen ladingdragers is uitsluitend mogelijk na overleg/ toestemming van Supply chain. Rollende ladingdragers Lekkerland heeft meerdere typen rollende ladingdra gers in gebruik; rolcontainers en dolly’s (Bijlage 2). Het gebruik van rollende ladingdragers is verplicht voor Crossdock. De maximale stapelhoogte bij aanlevering op dolly bedraagt 1,80m, inclusief de ladingdrager. Eisen ten aanzien van displays: • Rollende display: Grondmaten van 40 x 60 cm (dolly), geen overhang toegestaan. Maximale hoogte 1,65 meter (inclusief onderstel 1,80m). Maximaal gewicht 200 kg. • Onderstel: Dolly Container Centralen. • Het beheer van dolly’s is in handen van Container Centralen. Werkwijze voor dolly’s bij Container Centralen is te vinden in Bijlage 3. • Aan twee zijden vermelding van minimaal dezelfde gegevens als op de standaardverpakking (artikel nummer, naam, gebruiksaanwijzing). Stickers dienen vanaf 7 meter leesbaar te zijn. • Voorkantaanduiding op de display. • Transportbestendig. Het gewicht moet dusdanig verdeeld zijn dat de display niet kan verzakken bij normale handling in de logistieke keten. • Display dient voorzien te zijn van twee stevige banden, met extra verstevigingen op de plaatsen waar de banden druk uitoefenen op de “hoed”. Display opbouw De meeste displays zijn topzwaar, dat wil zeggen dat de zwaarte bovenin ligt. Oorzaak hiervan is het relatief kleine vloeroppervlak en/of de loze ruimte in de voet. Vanuit kwaliteit – en veiligheidsoogpunt dient de leverancier te voorkomen dat de displayopbouw kan omvallen of inzakken tijdens opslag en transport. 8.8 Ladingdragers

aanleveringen. Lekkerland verplicht de Leverancier op poolpallets aan te leveren. Lekkerland hanteert twee palletformaten, te weten de afmetingen 100 x 120 (blokpallet) cm en 80 x 120 cm (europallet). Leverancier mag bij aanlevering op pallet enkel één van deze palletformaten gebruiken. Voor gekoelde opslag, exclusief AGF, is het verplicht om aan te leve ren op 80 x 120 cm. Eisen ten aanzien van pallets • Aangeleverde pallets dienen schadevrij, droog en kwalitatief goed te zijn. Ze mogen bijvoorbeeld niet breken tijdens handling op een DC. • De pallet bevat maximaal 1 handelsproduct per pallet (homogene pallet). In geval de bestelde hoeveelheid zo laag is, dat vanuit efficiëntie meer dere handelsproducten door gestapeld zouden kunnen worden, is dit slechts mogelijk indien er voor ieder nieuw handelsproduct een nieuwe pallet (zgn. sandwich- of tussenpallet) wordt gebruikt. Bonte pallets of mixpallets worden niet geaccepteerd. • De homogeniteit van de palletbelading dient van dien aard te zijn, dat na verwijdering van eventuele transport verpakkingsmaterialen, de handelsproduc- ten als “blok” op de pallet blijven staan. Bijvoorbeeld door in verband te stapelen. • Eventueel op aanwijzing van Lekkerland verwijderde transport verpakkingsmaterialen (bijvoorbeeld folie) worden bij levering direct retour genomen door Leverancier. • Naast het verzoek om deze folies zo min mogelijk te gebruiken, vragen we om zo transparant mogelijke folies te gebruiken. Hierdoor zijn ze zo optimaal mogelijk te recyclen. • Geen andere pallet-omverpakking dan strikt noodzakelijk is voor de stabiliteit. Gebruik van lijm tussen de lagen en tussenliggers/antislipvellen is alleen toegestaan indien dit strikt noodzakelijk is. • Maximale pallethoogten worden in overleg tussen leverancier en Lekkerland vastgesteld. Bepalende factoren hierbij zijn het volume en de omloopsnel- heid van de handelseenheid, de fysieke stapelbaar- heid van de collo (voorkomen inzakken onderste lagen) en de beschikbare hoogte van stellingvakken op DC van Lekkerland. • Handelsproducten dienen gestapeld te zijn binnen het grondoppervlak van de pallet. Geen uitstekende randen buiten de pallet. • De pallets dienen gestapeld te worden volgens een vast patroon, waarbij elke laag eenzelfde aantal colli dient te bevatten. • Pallets mogen niet zwaarder worden beladen dan het betreffende type aankan. Gebruikelijk zijn maxima tot 1000 kg voor europallet en 1200 kg voor blok pallet. Op lokaal DC-niveau kunnen omstandigheden gelden waardoor van de gebruikelijke waarden moet worden afgeweken. • Leverancier is verplicht om alle gebruikte emballage, die geen deel uitmaakt van een zgn. “poolsysteem” voor eigen rekening en risico direct na lossen retour te nemen. Achtergebleven emballage kan door Lekkerland op kosten van Leverancier worden geretourneerd.

Er dient een totaallijst aanwezig te zijn waarop inkomende goederencontrole mogelijk is. Lekkerland controleert bij binnenkomst op aantal fusten. Uitgangspunt is dat de producent verantwoordelijk blijft voor de inhoud van de fusten, er vindt hierop geen controle plaats door Lekkerland. Controlepunten Lekkerland: • Alle fusten dienen bij binnenkomst goederen gecontroleerd te worden aan de hand van de meegeleverde fustenlijsten van de producenten en door scanning van de geleverde fusten. • Bij levering door de producent aan de DC´s dienen eventuele manco´s op de aflever bon van de producent genoteerd te worden. De chauffeur zal hierop moeten wachten. • Fabrikanten dienen dagelijks per mail melding te maken van de niet in voorraad (N.I.V.) artikelen die ontstaan tijdens productie of verzameling. We verwachten bij een bestelling een terugkoppeling via EDI van de geleverde aantallen en fusten per klant met behulp van een DESADV. • Indien nog niet mogelijk is de aanlevering via mail een noodzaak. Deze meldingen dienen voor 9.00 uur per DC aan de afdeling Operations Support doorgegeven te worden, met vermelding van het product en het routevolgnummer. • Transportmiddelen waarmee goederen aangeleverd worden moeten schoon en vrij zijn afwijkende geuren. Lekkerland heeft de voorkeur voor het gebruik van poolpallets op euroformaat (CHEP, IPP en LPR). EPAL/ witte europallets worden in principe alleen geruild. Lekkerland accepteert geen statiegeld op pallets. Indien er geen ruil pallets beschikbaar zijn ontvangt de leverancier een tegoedbon. Deze tegoedbon gaarne binnen 1 maand na uitgifte indienen. De wettelijke opeisbaarheid van de vordering of schuld is maximaal 5 jaar. Het betreft hier leveringen voor DKW en Vers op onze DC’s. Voor Diepvries leveringen geldt deze afspraak dus niet. (Voor uitleg over de poolsystema tiek, zie bijlage 5 voor de contactgegevens). Leveranciers die gebruik maken van EPS of CBL- kratten, dienen zich te conformeren aan de hiervoor geldende afspraken van de poolprovider. De afspraken zijn: registratie bij deze poolprovider, afsluiten contract voor het benodigde aantal kratten. Lekkerland retourneert alleen kratten (type + aantallen) aan leveranciers waarvoor de poolprovider een afhaalopdracht heeft afgegeven. Bovenstaande is behalve op kratten, ook van toepassing op ladingdra gers als dolly en pallets voor zover zij deel uitmaken van een poolprovider. Het leveren van ande re type kratten dan bovengenoemd is niet toegestaan. Beschikbaarheid van emballage is ten alle tijden de 8.7 Emballage

Poolorganisatie

Blokpallet (100x120 cm)

Europallet (80x120 cm)

LPR

X

X

CHEP

X

X

DPB (kunststof)

X

EPAL / witte EURO-pallets

X

IPP LOGIPAL

X

X

POOLPALLETS (EPS-veiling)

X

Pallets De volgende poolpallets zijn in gebruik bij Lekkerland en kunnen door Leverancier worden gebruikt voor

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online